Zmiany w Rybniku na lepsze dzięki dofinansowaniu 3,2 mln zł przeznaczone na poprawę jakości powietrza

Rozstrzygnięty został kolejny konkurs wspierający w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Rybnik otrzymał dofinansowanie na dwie inwestycje w zakresie poprawy jakości powietrza.

Dofinansowanie na pierwszy projekt

Pierwszy projekt dotyczy Szkoły Podstawowej nr 24 w dzielnicy Radziejów. Tematem inwestycji będzie kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych i sal gimnastycznych (docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymiana drzwi i okien, otworów murowanych, docieplenie dachów płaskich, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, budowa konstrukcji mechanicznych budowa wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej).

Dodatkowo planowana jest wymiana węglowych źródeł ciepła opartych na zapotrzebowaniu na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Wartość inwestycji to 2,4 mln zł, a przekazane przez RFIL środki to 2,04 mln zł, czyli 85% całej inwestycji. Zakończenie tej inwestycji planowane jest na 2021 rok.

Drugi projekt poprawy jakości powietrza

Drugi projekt dotyczy przedszkola nr 32 w dzielnicy Kamień. Tematem inwestycji jest kompleksowa termomodernizacja obejmująca izolację zewnętrzną, ścian piwnic i fundamentów, wymianę drzwi i okien, docieplenie stropów, modernizację instalacji centralnego ogrzewani naa źródło gazowe. Wartość inwestycji wynosi 1,5 mln zł, a dofinansowanie udzielone przez RFIL to 1,275 mld zł, czyli również 85% całości. Zakończenie tej inwestycji planowane jest również na 2021 rok.

Obie inwestycje przyniosą wiele korzyści ekonomicznych. Wynika to z tego, że całkowite roczne zapotrzebowanie na energię cieplną wynosi 2276,70 GJ, emisje PM10 i CO2, co zostanie zmniejszone odpowiednio o 252,83 kg i 181,90 ton. Istotną kwestią jest obliżenie także kosztów powiązanych z ogrzewaniem dwóch budynków dydaktycznych. Estetyka budynków również jest tutaj kwestią istotną. Od RFIL miasto Rybnik otrzymało już kolejne dofinansowanie. W 2020 roku na każdą inwestycję zrealizowaną przez Rybnik przed końcem 2022 roku otrzymał 22 970 895,00 zł oraz dodatkowe 10 000 000,00 zł na budowę stałej opieki hospicyjnej w dzielnicy Niedobczyce.

One thought on “Zmiany w Rybniku na lepsze dzięki dofinansowaniu 3,2 mln zł przeznaczone na poprawę jakości powietrza

Comments are closed.