Czy Polski Związek Łowiecki wyda pozwolenie na odstrzał wilków?

Wilki są zwierzętami, które w ostatnim czasie zdecydowanie częściej pojawiają się w lasach. W rybnickim lesie również udało się udokumentować pojawienie się wilków, dzięki foto pułapki umieszczonej między Zwonowicami i Stodołami. Wilki stają się coraz bardziej odważne, a tym samym podchodzą coraz bliżej domów. Zauważyli to również naukowcy, którzy zawsze byli przeciwni ograniczaniu populacji wilków. Teraz przyznają, ze jednak koniecznie będzie odtworzenie u nich lęku przed człowiekiem. 

Czy wilki są niebezpieczne?

Wilki żyją lasach już od bardzo dawna. Do lasów rybnickich wróciły już one w momencie regeneracji lasów po przebytym pożarze w 1992 roku. Odrodziły się nie tylko drzewa, krzewy, runo, grzyby, ale także dzikie zwierzęta. Wśród nich można zauważyć pojawienie się jeleni, saren, dzików, a także wilków. Wilki podlegają prawnej ochronie, która zdecydowanie przyczyniła się do wzrostu ich liczebności. W ostatnim czasie można je zauważyć bardzo często w naszych lasach. Natomiast nie posiadamy żadnych informacji o atakach z ich strony na zwierzęta gospodarcze bądź ludzi. Wilki mają wyostrzony słuch, węch i smak. W lesie, gdy na swojej drodze spotkają człowieka, to zejdą mu z drogi. Wszystkie dzikie zwierzęta w swojej naturze wyczuwają lęk przed człowiekiem. 

Jaka jest szansa na uzyskanie pozwolenia na odstrzał wilków?

Bardzo dużo osób ma obawy w związku z pojawianiem się coraz większej ilości wilków. Zwierzęta te ze względu na swój drapieżny charakter oraz wygląd wywołują lęk u każdego człowieka. Natomiast naukowcy i leśniki uważają, że wzrost populacji tego gatunku to ogromny sukces. Do myśliwych dochodzi bardzo wiele informacji oraz próśb o pomoc w związku z tymi drapieżnikami. Wilki przełamały swoją barierę naturalnego strachu przed człowiekiem. Ludzie natomiast mają ogromne obawy przed atakami wilków i chcą, aby znaczącą ich część wyeliminować. Kontrolę nad liczebnością tych zwierząt mogą sprawować tylko myśliwi przez ściśle kontrolowany odstrzał.