Rybnik – w lasach powiatowych znowu pojawiają się wilki!

Nadleśnictwo Rybnik potwierdziło doniesienia mieszkańców powiatu o tym, że w lasach pojawiają się wilki. Warto wiedzieć, jak zachować się w przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem, ponieważ mogą one stanowić zagrożenie. Z drugiej strony w Polsce wilki są gatunkiem zagrożonym i chronionym prawnie. Przybliżamy temat oraz dzielimy się z relacjami naocznych świadków. 

Wilki w lokalnych lasach – najważniejsze informacje

Od co najmniej miesiąca do mediów docierają informacje o wilkach, które podchodzą coraz bliżej ludzi. Po dramatycznych doniesieniach z Brzozowa pojawiają się także informacje od świadków w okolicach Rybnika. Leśnicy na terenie Suminy, Gaszowic, Zwonowic – miejscowościach oddalonymi o około 10-12 kilometrów na północny – zachód od Rybnika – zaobserwowali zagryzioną i rozszarpaną sarnę. Wokół były ślady wilków, co świadczy o terenie żerowania. Janusz Michalski, Zastępna Nadleśniczego w Nadleśnictwie Rybnik, potwierdza obecność tych drapieżników w okolicznych lasach. Nie wiadomo nadal czy zaobserwowane osobniki przy innych wsiach (niedaleko Górek Śląskich, w okolicy Żytniej i Dzimierza) to ta sama wataha. 

Wilki są coraz częściej nagrywane przez fotopułapki, dzięki czemu można w przybliżeniu monitorować ich położenie. Michalski podkreśla, że drapieżniki od kilku lat pokazują się na terenie lasów powiatowych, jednak może niepokoić, że podchodzą coraz bliżej terenów zabudowanych. Tereny leśne od Kobióra do Kędzierzyna-Koźle są połączone, co ułatwia migrację osobników. W tym sezonie wilki pojawiają się na terenach nawet mocno zaludnionych. Do tej pory Nadleśnictwo Rybnik nie otrzymało jednak żadnego zgłoszenia dotyczącego ataków drapieżników na zwierzęta gospodarcze, ani tym bardziej ludzi. 

Wilk – gatunek pod ochroną

Wilki jako dzikie drapieżniki raczej unikają przebywania w okolicach człowieka i nie przemieszczają się w ciągu dnia. Do spotkania z watahą może dość w momencie poszukiwań poroży. Wówczas ludzie najczęściej wchodzą głęboko do lasu, przeganiając zwierzęta i penetrując teren bytowania wilków czy dzików. W przypadku spotkania z wilkiem należy przede wszystkim zachować spokój. Michalski tłumaczy, że to tak jak w przypadku zetknięcia z psem – najlepiej powoli zejść zwierzęciu z drogi, nie nawiązując bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Wiki są w Polsce objęte ochroną ścisłą, są wpisane na do Czerwonej Listy Gatunków Zagrożonych i Ginących. Szacuje się, że obecnie na terenie Polski żyje niewiele ponad 2000 wilków.