Koniec Rybnickiej Rady Kobiet

14 października na Facebookowej stronie Rybnickiej Rady Kobiet pojawił się smutny post informujący wszystkich o rezygnacji kobiet i zawieszeniu działalności stowarzyszenia.

Działalność stowarzyszenia kobiet trwała dwa lata. Niestety Panie jednogłośnie i solidarnie stwierdziły, że czas zejść ze sceny i zakończyć dalsze działania. Na pewno na wpływ tej ostatecznej decyzji miało wiele czynników. Niemniej jednak Panie wyraziły sprzeciw do osób odpowiedzialnych za władzę w mieści i podparły to zwykłym brakiem szacunku. Trzeba mieć na uwadze fakt, że często niezależne organizacje znacznie odbiegają od powszechnych norm, a brak komunikacji między dwoma światami również może być początkiem końca.

Rybnicka Rada Kobiet poinformowała także, że będzie śledzić działania polityków i osób rządzących. Głównie chodzi o prawa człowieka i ich naruszanie, a także o sfery związane z tematem ekologii. Zadaniem każdej mniejszej organizacji jest działanie w obronie słabszych i dyskryminowanych.