Bezpieczny Maluch 2024: Rybnickie przedszkola rywalizowały w konkursie o wiedzę z zakresu bezpieczeństwa

Najmłodsi mieszkańcy Rybnika mieli okazję zaprezentować swoją świadomość bezpieczeństwa w miniony czwartek, 6 czerwca, podczas kolejnej edycji konkursu „Bezpieczny Maluch”. Zmagania pięciu drużyn z przedszkoli z tego miasta obejmowały różne zadania sprawdzające ich umiejętności i wiedzę.

Fundacja Elektrowni Rybnik, która działa pod egidą PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, była organizatorem tego wydarzenia. „Bezpieczny Maluch” to projekt mający na celu uświadamianie dzieciom znaczenia bezpieczeństwa w codziennym życiu oraz sytuacjach zagrożenia. Fundacja, której misja obejmuje edukację i promowanie zdrowia, stawia na propagowanie bezpieczeństwa w różnych środowiskach – w domu, szkole, na ulicy czy nad wodą.

Przedszkola z Rybnika o numerach 3, 16, 33, 37 i 47 brały udział w konkursie. Młodzi uczestnicy odpowiadali na pytania, rozwiązywali różne zadania i zagadki. Drużyny pokazały dużą wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń i sposobów postępowania w sytuacjach awaryjnych, a publiczność aktywnie im kibicowała.

Konkurs był monitorowany przez jury składające się z przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz Ratownictwa Medycznego i Wodnego. Ich obecność pozwoliła dzieciom zrozumieć ważność przestrzegania zasad bezpieczeństwa i prawidłowego reagowania na sytuacje zagrożenia. Po zakończeniu rywalizacji, wszystkie drużyny otrzymały nagrody rzeczowe i dyplomy.

Barbara Śmieja, prezes zarządu Fundacji Elektrowni Rybnik, podkreśliła znaczenie edukowania dzieci na temat bezpieczeństwa. Wskazała, że jednym z kluczowych celów działalności fundacji jest edukacja i promocja zdrowia. Szczególnie istotnym jest dla niej uświadamianie dzieciom odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo, ale również innych osób. Śmieja wyraziła nadzieję, że konkurs „Bezpieczny Maluch” stanowi dobry fundament dla właściwych zachowań dzieci w sytuacjach niebezpiecznych.

Wydarzenia takie jak „Bezpieczny Maluch” nie tylko dostarczają dzieciom rozrywki, ale przede wszystkim uczą je, jak dbać o swoje bezpieczeństwo i właściwie reagować na trudne sytuacje. Dzięki zaangażowaniu fundacji i lokalnych służb, najmłodsi mieszkańcy Rybnika mają okazję zdobyć wartościową wiedzę, która może uratować ich życie.