Sprzeciw mieszkańców Chwałęcic wobec planowanej przebudowy drogi przez Rybnik

W mieście Rybnik, na terenie dzielnicy Chwałęcice, przygotowywany jest projekt modernizacji lokalnej drogi. Plan zakłada też utworzenie ścieżki rowerowej. Przebudowa miałaby objąć odcinek drogi o długości przekraczającej dwa kilometry, który miałby przebiegać przez tereny prywatne, co mogłoby skutkować wywłaszczeniem niektórych właścicieli gruntów.

Niedawno dotarły do nas informacje o listach, jakie otrzymują mieszkańcy Chwałęcic, których posiadłości mogą zostać wywłaszczone. Powodem jest planowana przez miasto modernizacja fragmentu drogi.