Werdykt procesu lekarza i nauczycielki oskarżonych o narażenie 13-letniego Pawła Reka na poważne niebezpieczeństwo

Po długim okresie rozpraw sądowych, który trwał wiele lat, wreszcie zakończył się proces lekarza i nauczycielki, którzy stanęli przed Sądem Okręgowym w Rybniku. Wyrok, jakiego doczekaliśmy wczoraj, skazuje obydwie osoby za wystawienie na ryzyko ciężkiego uszczerbku na zdrowiu młodego Pawła Reka – 13-letniego mieszkańca naszego miasta. Można o nim było usłyszeć w mediach po raz pierwszy w lipcu 2018 roku.

Sprawa jest powiązana z wydarzeniem, które miało miejsce w czerwcu 2018 roku. Wówczas to donosiliśmy o tym, że personel medyczny pogotowia ratunkowego nie potrafił właściwie ocenić poważnego stanu zdrowia młodego Pawła Reka. Rodzicom chłopca przekazano informację, że ich syn jedynie symuluje swoje dolegliwości. Jednak niedługo później rozpoczęła się desperacka walka o życie chłopca. Jak się później okazało, Paweł miał w przeszłości założoną zastawkę umożliwiającą odprowadzenie płynu mózgowo-rdzeniowego, która podczas szkolnej wycieczki wyskoczyła.