Zwiększenie środków na budowę centrum przesiadkowego w Rybniku o niemal 35 milionów złotych

W listopadzie poprzedniego roku, temat konstrukcji centrum przesiadkowego w Rybniku zaczął nabierać powagi. W wyniku konkursu, miasto wybrało projekt dla tej inwestycji. Zgodnie z prognozą finansową na nadchodzące lata, prawie 40 milionów złotych zostało zabezpieczonych na realizację tego przedsięwzięcia. Całkowity koszt konstrukcji centrum przekroczy 101 miliony złotych.

Konferencja prasowa na temat nowego centrum przesiadkowego odbyła się w Urzędzie Miasta Rybnika w listopadzie 2023 roku. Podczas spotkania rozmawiano nie tylko o centrum przesiadkowym, ale także o zwężeniu dróg między ulicami 3 Maja, Piłsudskiego i Reymonta a Armii Krajowej. Omówiona została również kwestia nowego ronda, promenady oraz małego stawu.

Po konferencji, miasto we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich z Katowic ogłosiło wyniki konkursu na projekt centrum. Z informacji o konkursie wynika, że maksymalny koszt inwestycji, opartej na projekcie konkursowym, obejmujący stan wykończenia i zagospodarowanie terenu, nie mógł przekroczyć 40 000 000,00 zł brutto.