Podsumowanie działań policyjnych na śląskim szlaku drogowym podczas ferii 2024

Operacja o nazwie „Bezpieczne ferie 2024” przeprowadzana przez policję na terenie naszego województwa trwała od 26 stycznia do 11 lutego. Głównym celem tych działań było utrzymanie bezpieczeństwa na drogach Śląska podczas ferii zimowych. Ogólnie rzecz biorąc, tegoroczna edycja tej operacji zaowocowała obniżeniem liczby wypadków, rannych i ofiar śmiertelnych w porównaniu do poprzedniego roku. Z drugiej strony, statystyki pokazują wzrost liczby kolizji.

W ramach operacji „Bezpieczne ferie 2024”, ponad 8 tysięcy policyjnych funkcjonariuszy z drogówki pracowało nad utrzymaniem bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Kluczowym zadaniem było wyeliminowanie pijanych kierowców oraz tzw. piratów drogowych, którzy swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem stanowili potencjalne zagrożenie na drogach. Szczególne uwagi poświęcono również prawidłowości przewozu organizowanych grup dzieci i młodzieży udających się na zimowiska.

Analiza danych z roku 2024 w porównaniu do roku 2023 wskazuje na zauważalną poprawę bezpieczeństwa na drogach w czasie ferii. Liczba wypadków spadła z 68 (w 2023) do 63 (w 2024). Podobne zmniejszenie zanotowano w liczbie osób rannych, która wyniosła 63 w porównaniu do 73 w roku poprzednim. Liczba ofiar śmiertelnych również spadła – z 8 w roku 2023 do 5 w roku 2024. W statystykach tych, którzy stracili życie, znalazły się dwie osoby piesze, dwóch kierowców i jeden pasażer.

Jednakże, pomimo tych pozytywnych trendów, odnotowano wzrost liczby kolizji drogowych. W roku 2024 policjanci obsłużyli aż 2596 takich zdarzeń, co oznacza wzrost o 661 w porównaniu do roku poprzedniego.

Podczas „Bezpiecznych ferii 2024” funkcjonariusze zatrzymali łącznie 257 kierowców pod wpływem alkoholu. Z tej liczby, 137 osób prowadziło pojazdy mechaniczne będąc nietrzeźwymi, a kolejne 60 po spożyciu alkoholu. Niewłaściwe zachowanie na drodze wykazało także 45 rowerzystów prowadzących rowery pod wpływem alkoholu oraz 15 po spożyciu alkoholu.

Zgromadzone przez policję dane wskazują na ogół 21452 wykroczenia popełnione podczas ruchu drogowego. Z tej liczby, prawie 13000 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. W rezultacie tych działań, policjanci zatrzymali ponad 1500 dowodów rejestracyjnych pojazdów i 258 praw jazdy. Z tego ostatniego zestawienia, 50 praw jazdy zostało zatrzymanych za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym.