Planowane cięcie drzew na potrzeby nowej sali gimnastycznej przy II LO w Rybniku wywołało kontrowersje

Mieszkańcy Rybnika zaniepokojeni są perspektywą jednego z najnowszych projektów miejskich. Planowana sala gimnastyczna przy II Liceum Ogólnokształcącym ma powstać kosztem istniejącego tam drzewostanu. Pomimo że wiadomość o inwestycji została ogłoszona tydzień temu, entuzjazmu nie udało się wywołać. Wręcz przeciwnie, większość reakcji to krytyka i obawy związane z masowym wycinaniem drzew, które budzi skojarzenia z kontrowersyjną wycinką przy Domusie, do której doszło w 2014 roku. Krytykowano również komunikację między Urzędem Miasta a mieszkańcami – wiele osób dowiedziało się o planach wycinania drzew dopiero gdy piły weszły w akcję.

Miejscowe władze marzą o nowoczesnej hali sportowej dla uczniów II LO, którą zamierzają zrealizować za kwotę 17 mln złotych – 14,5 mln zł to środki z dotacji. Prace mają objąć teren o wymiarach 31,6 m na 19 m i oprócz sali gimnastycznej, przewidują także powstanie pomieszczeń bibliotecznych, czytelni, dwóch sal lekcyjnych oraz szatni.

Architekci zaprojektowali budynek jako połączenie kilku prostopadłościanów tworzących wielokątny kształt. Obiekt będzie składał się z jednej kondygnacji podziemnej i dwóch nadziemnych. Zaprojektowano go tak, aby był bezpośrednio połączony z istniejącym budynkiem szkoły za pomocą dwóch łączników. Plan zagospodarowania terenu obejmuje również budowę ciągów komunikacyjnych dla pieszych, odtworzenie ogrodzenia oraz instalację elementów małej architektury.