Centrum Zdrowia Psychicznego w Czerwionce-Leszczynach udzieliło wsparcia dla 220 osób

Centrum Zdrowia Psychicznego, które prowadzi działalność na terenie powiatu rybnickiego, cieszy się dużym uznaniem. To właśnie dzięki temu Kliniczny Szpital Psychiatryczny w Rybniku postanowił powiększyć swoją ofertę, otwierając kolejne miejsce CZP, które znajduje się w Czerwionce-Leszczynach.

Przed tym momentem w Rybniku funkcjonowały dwie poradnie tego typu, które były ulokowane przy ulicy Gliwickiej oraz Rudzkiej (na kampusie). Kliniczny Szpital Psychiatryczny w Rybniku postanowił jednak poszerzyć swoje usługi, obejmując swoim zasięgiem cały powiat rybnicki. Dlatego też powstał nowy punkt CZP, zlokalizowany w Czerwionce-Leszczynach.

Celem tworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego jest zapewnienie większej dostępności do pomocy psychiatrycznej oraz przełamywanie negatywnych stereotypów. Do chwili obecnej centrum to udzieliło wsparcia już dla 220 osób.