Kolejne rozdziały w sagi budowy hospicjum w Rybniku: Nowy przetarg ogłoszony

Wygląda na to, że budowa hospicjum w Rybniku może wkrótce zyskać nowe tempo. Ze strony miasta padło oficjalne oświadczenie dotyczące ogłoszenia nowego przetargu na finalizację tej ważnej dla społeczności lokalnej inwestycji, która ma swoje miejsce w dzielnicy Niedobczyce. Przypomnijmy, że wcześniejsze porozumienie z wykonawcą zakończyło się rozwiązaniem umowy, bowiem strona realizująca prace budowlane nie dotrzymała założonych terminów.

Rynek w Rybniku zawiadamia o uruchomieniu postępowania przetargowego, którego celem jest ukończonie budowy stacjonarnego hospicjum w Rybniku-Niedobczycach, dokładnie przy ulicy Barbórki. Pomimo planów oddania obiektu do użytkowania na koniec 2023 roku, realizacja projektu została zawieszona po rozwiązaniu umowy z poprzednim wykonawcą.

Zakres zamówienia obejmuje nie tylko finalizację budynku hospicjum, ale również zagospodarowanie terenu. W ramach tego planowane są prace nad sieciami zewnętrznymi, drogą dojazdową i wewnętrzną, miejscami postojowymi, chodnikami i ścieżkami dla pieszych, infrastrukturą towarzyszącą, elementami małej architektury, a także terenami zielonymi. Oferty można składać do 15 stycznia 2024 roku, po tym dniu powinniśmy dowiedzieć się, kto będzie nowym wykonawcą obiektu.

W styczniu tego roku miasto podjęło decyzję o odstąpieniu od umowy na budowę hospicjum z poprzednim wykonawcą. Jacek Hawel, dyrektor Centrum Inwestycji Urzędu Miasta w Rybniku, podkreślał wówczas, że przyczyną takiego kroku była niewłaściwa realizacja zobowiązań umownych przez wykonawcę robót budowlanych. Kontrowersje wzbudzała zwłaszcza niepunktualność realizacji zadania oraz brak postępów w pracach. Prace nad inwestycją, której zakończenie miało nastąpić w 2023 roku, prowadziła firma LK INWEST Sp. z o.o. z Wrocławia.

Terminy nie były dotrzymane, ale miasto jako zamawiający rozliczyło wykonane prace budowlane z wykonawcą i podwykonawcami za sumę przekraczającą 3 miliony złotych. Rozliczone zostały między innymi prace ziemne, instalacyjne wod-kan oraz prace żelbetowe. Po rozwiązaniu umowy przeprowadzono ocenę zakresu wykonanych prac i inwentaryzację końcową zadania – wyjaśnił Jacek Hawel. Na podstawie tych analiz przygotowano wycenę i zakres prac budowlanych niezbędnych do zakończenia budowy obiektu.

Miasto podjęło kroki w celu aktualizacji przedmiarów, kosztorysów i niezbędnej dokumentacji, co pozwoliło na ogłoszenie nowego przetargu. Szacunkowa wartość zadania to 35 milionów złotych. Urzędnicy wyjaśniają, że kwota ta uwzględnia zakres prac wykonanych do tej pory i dostosowuje koszty do aktualnych wartości rynkowych robót i usług potrzebnych do realizacji tego projektu. To skłoniło miasto do zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych w budżecie.

Radni z Rybnika na wrześniowej sesji rady miasta wprowadzili zmiany w budżecie, przeznaczając na ten cel dodatkowe 14,2 mln zł. Warto przypomnieć, że inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – informuje Agnieszka Skupień, rzecznik prasowy UM Rybnik.

Całościowo, budowa hospicjum ma kosztować powyżej 40 mln zł, z czego miasto przeznaczy na ten cel 30 mln zł. Według szacunków miasta, hospicjum powinno być gotowe do użytku w 2025 roku.

Planowane hospicjum w Rybniku ma stanąć przy ulicy Barbórki, w dzielnicy Niedobczyce. Będzie to miejsce dla 30 pacjentów stałej opieki i 10 pacjentów dziennej opieki medycznej. Projekt przewiduje budowę stacjonarnego budynku hospicjum wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym drogą wewnętrzną, parkingiem, infrastrukturą towarzyszącą oraz terenami zielonymi.

Hospicjum będzie wolnostojącym obiektem o dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. W każdym ze skrzydeł budynku zaplanowane zostały wewnętrzne patio, podcienie oraz taras dostępny z poziomu piętra.