Zakończenie kampanii informacyjnej o parku kulturowym w Rybniku – raport końcowy

W Rybniku odbyło się szczegółowe, trwające sto dni konsultacje społeczne dotyczące projektu stworzenia parku kulturowego „Centrum Starego Rybnika”. Te konsultacje były częścią szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej, która doprowadziła do powstania finalnego raportu. Analiza tego dokumentu pozwala na wniosek, że większość rybniczan popiera pomysł utworzenia takiego miejsca w swoim mieście. Należy jednak zauważyć, że do procesu decyzyjnego włączyło się ledwie 1% mieszkańców miasta.

Projekt stworzenia parku kulturowego w Rybniku, to temat, który poruszano wielokrotnie. Staraliśmy się jak najpełniej przekazać społeczności lokalnej, czym jest ten rodzaj miejsca i jakie mogą być jego funkcje. 4 grudnia, podczas spotkania w Urzędzie Miasta Rybnika przedstawione zostały konkretne wyniki kampanii informacyjnej, która trwała przez 100 dni. Do końca bieżącego roku ma powstać projekt uchwały na ten temat, a planowane konsultacje mają rzekomo rozpocząć się w styczniu 2024 roku. W lutym przyszłego roku, projekt tej uchwały mógłby zostać przedstawiony radnym do przegłosowania.

Za organizację kampanii informacyjnej a także przygotowanie raportu końcowego zawierającego zebrane wnioski odpowiadała dr Małgorzata Tkacz-Janik, członkini zespołu zadaniowego ds. parku kulturowego w Rybniku. Kampania informacyjna trwająca 100 dni objęła szereg spotkań, rozmów, a nawet wizyt przedsiębiorców w już istniejących parkach kulturowych w Krakowie. Kluczowe znaczenie w tym procesie miało zdanie mieszkańców wyrażone za pomocą ankiet. Początkowo zakładano, że wpłynie około 1000 ankiet, jednak ostatecznie ich liczba osiągnęła wartość 1270.