Wiadukt nad dawną linią kolejową otwarty dla ruchu od 10 listopada, na most trzeba jeszcze poczekać

Od piątku 10 listopada, kierowcy mogą korzystać z nowo wybudowanego wiaduktu, który przebiega nad terenem niegdyś zajmowanym przez linię kolejową. Obiekt ten znajduje się na trasie ulicy Mikołowskiej (DW925). Niestety, na otwarcie mostu nad Rudą będziemy musieli jeszcze nieco poczekać.

Procedury odbiorowe dla nowego wiaduktu drogowego, który krzyżuje się z nieczynnym już torem kolejowym kolei piaskowej, zostały przeprowadzone bez zarzutu. Dzięki temu, obiekt ten został udostępniony dla ruchu od dnia 10 listopada. Natomiast odbiory dla mostu nad Rudą mają być przeprowadzone w nadchodzącym tygodniu.

Prace remontowe obiektów były prowadzone równolegle od lutego bieżącego roku. Już od marca, kierowcy mieli do dyspozycji tymczasowy wiadukt, zbudowany w pobliżu, który zapewniał ciągłość przepływu ruchu drogowego oraz umożliwiał poruszanie się pieszym podczas budowy głównego wiaduktu. Budowa mostu nad Rudą wymusiła natomiast na kierowcach korzystanie z wyznaczonych objazdów.

W wyniku prowadzonych prac, powstał nowy wiadukt drogowy o długości 33,4 metra i szerokości przekraczającej 16,5 metra. Natomiast nowy most ma wymiary 18 metrów na 16,5 metra. Przystosowanie dojazdów do wiaduktu obejmowało wykonanie nowej konstrukcji drogi o długości 105 metrów, wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym. Podobne prace zostały przeprowadzone na dojeździe do mostu, gdzie dodatkowo wykonano kanalizację deszczową oraz zabudowano urządzenia służące do podczyszczenia.

Za całość prac związanych z przebudową wiaduktu i mostu odpowiadało Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” Spółka z o.o ze Skoczowa. Koszt inwestycji wyniósł blisko 23,4 miliona złotych. Miasto Rybnik uzyskało na ten cel rządowe wsparcie finansowe w wysokości ponad 10 milionów złotych.