Policja Rybnika przeprowadziła akcję "Bezpieczny Pieszy" w dniu 8 listopada 2023 roku

W dniu 8 listopada 2023, funkcjonariusze drogówki z rybnickiego komisariatu przystąpili do realizacji operacji o kryptonimie „Bezpieczny Pieszy”. Inicjatywa ta została stworzona po to, aby zintensyfikować bezpieczeństwo wszystkich osób biorących udział w ruchu drogowym. Szczególnie w obszarach najbardziej uczęszczanych przejść dla pieszych można było zaobserwować wzmożoną obecność policyjnych patroli, które miały na celu ochronę pieszych – najbardziej narażonej grupy użytkowników dróg.

Od wczesnych godzin porannych trwały intensywne działania. W ich trakcie funkcjonariusze zidentyfikowali 180 przypadków łamania przepisów, z czego aż 176 było związanych z kierowcami pojazdów silnikowych. Stwierdzono 164 wykroczenia dotyczące interakcji pomiędzy kierującymi a pieszymi.

Policjanci służby drogowej z Rybnika skupiali się na monitorowaniu zachowań kierowców w pobliżu oznaczonych przejść dla pieszych, ale nie zapominając również o samych pieszych. Obserwowali, czy piesi korzystają z przeznaczonych dla nich przejść oraz czy poruszają się bezpiecznie na drogach pozbawionych wyznaczonych chodników.

Nadrzędnym celem tej inicjatywy jest wprowadzenie większej dyscypliny w interakcjach między kierującymi a nietrzeźwymi uczestnikami ruchu drogowego. Te działania mają na celu poprawę zarówno bezpieczeństwa, jak i świadomości wszystkich użytkowników dróg, aby uniknąć potencjalnych kolizji i wypadków spowodowanych przez brawurę lub nieznajomość przepisów drogowych.

Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego są zobligowani do przestrzegania przepisów. Zachęcamy do ostrożności i rozwagi na drodze. Każdy z nas ma wpływ na bezpieczeństwo na drodze, które jest naszym wspólnym celem! Pamiętajmy, że kultura i wzajemny szacunek na drodze oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.