Budowa krematorium w Rybniku – rosnące zapotrzebowanie na kremacje

Zarząd Zieleni Miejskiej, odpowiedzialny za zarządzanie komunalnym cmentarzem w Rybniku, podjął decyzję o budowie krematorium. Inwestycja ta ma na celu zaspokojenie rosnącej liczby osób, które wybierają tę formę pochówku dla swoich bliskich. Planowany jest zakończenie prac budowlanych na wiosnę przyszłego roku.

Obecnie, mury nowo powstającego krematorium w Rybniku nieustannie się podnoszą. Budowa odbywa się przy cmentarzu ulokowanym przy ulicy Rudzkiej, sąsiadując bezpośrednio z domem przedpogrzebowym. Długoterminowe dyskusje na temat konieczności budowy tego obiektu były spowodowane brakiem takich placówek w najbliższej okolicy – najbliższe krematoria znajdują się w Żorach i Rudzie Śląskiej.

Nowo powstające krematorium finansowane jest z budżetu miasta Rybnika. Za kwotę 3,5 miliona złotych powstaje obiekt, który ma spełnić oczekiwania mieszkańców miasta oraz otaczających go regionów. Zakończenie inwestycji planowane jest na nadchodzącą wiosnę.