Przejścia dla pieszych wymagające poprawy według raportu policyjnego

Rybnicka Komenda Miejska Policji wraz z podległymi komisariatami przeprowadziła kontrolę przejść dla pieszych na terenie Rybnika i powiatu rybnickiego. W ramach tej kontroli, funkcjonariusze sprawdzili na miejscu stan techniczny ponad 1000 oznakowanych przejść dla pieszych. Wyniki kontroli wykazały, że aż 83 z nich posiadały różnego rodzaju nieprawidłowości.

Ze względu na nadejście pory jesienno-zimowej oraz związane z nią skrócenie dnia i pogorszenie warunków atmosferycznych, bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych, jest szczególnie ważne. Właśnie dlatego rybniccy policjanci postanowili dokładnie przyjrzeć się lokalnym przejściom dla pieszych.

Podczas inspekcji, mundurowi oceniali między innymi oznakowania drogowe przy przejściach, ich odpowiednie oświetlenie oraz czytelność pasów. Łącznie przeprowadzono kontrolę 1031 oznakowanych przejść dla pieszych. Policjanci zidentyfikowali nieprawidłowości na 83 z nich, które następnie zgłosili do odpowiednich administratorów dróg, celem ich naprawy.