Wyzwanie związane z odorem w Rybniku: poszukiwanie źródła problemu

Trapiący mieszkańców Rybnika uciążliwy zapach stał się przedmiotem zainteresowania lokalnych władz i instytucji. Wielu obywateli narzeka na nieprzyjemne odor, szczególnie nasilające się w dzielnicy Kłokocin, która nie jest jedynym obszarem dotkniętym tym problemem. Niepokojący smród wydaje się być mieszanką słodko-kwaśnych i chemicznych nut, które utrudniają mieszkańcom codzienne funkcjonowanie. Choć Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska podjął działania mające na celu rozwiązanie problemu, wiele pytań nadal pozostaje bez odpowiedzi.

Mieszkańcy Kłokocina od lat cierpią z powodu intensywnego nieprzyjemnego zapachu, którego źródłem mogą być sąsiadująca oczyszczalnia ścieków i kompostownia. Stwierdzili, że momentami smród jest tak silny, że uniemożliwia przebywanie na świeżym powietrzu. Pomimo wielokrotnych obietnic ograniczenia emisji odoru do terenu o promieniu 100 metrów od zakładów, mieszkańcy twierdzą, że zapach rozchodzi się nawet na kilometry.

Problem nie ogranicza się jednak tylko do Kłokocina. Skargi na nieprzyjemny zapach napływają też z innych części miasta, jak Boguszowice czy Nowiny i nawet z centrum miasta. Jak informuje rzecznik Straży miejskiej w Rybniku, Dawid Błatoń, strażnicy przeprowadzili inspekcję terenu w Kłokocinie, gdzie skoncentrowane są potencjalne źródła smrodu – oczyszczalnia ścieków, kompostownia oraz fabryka mas bitumicznych.