Ukończono prace przy ulicy Storczyków w Rybniku: droga otwarta dla ruchu

W Rybniku, po zniknięciu barierek z drogi, mieszkańcy mogą już cieszyć się swobodnym przejazdem przez nowo wybudowaną ulicę Storczyków. Od poniedziałkowego poranka, przestrzeń ta jest dostępna dla kierowców, rowerzystów oraz pieszych, którzy mogą swobodnie korzystać z nowego odcinka dróg, położonego w dzielnicy Orzepowice.

Ukończono budowę nowego fragmentu drogi o długości ponad 200 metrów, który łączy rondo Orzepowickie i ulicę Góreckiego z ulicą Energetyków. Celem tego projektu było usprawnienie połączenia dzielnicy ze Śródmieściem, a także ułatwienie dojazdu do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala numer 3 w Rybniku. Całość inwestycji kosztowała blisko 15,8 milionów złotych.

Nowo wybudowana ulica Storczyków dysponuje jednym pasem ruchu w każdym kierunku, szerokim chodnikiem oraz nowymi zatokami autobusowymi. Dodatkowo, wzdłuż całego odcinka drogi powstała ścieżka rowerowa. Prace budowlane rozpoczęły się na początku tego roku. Warto również wspomnieć, że na realizację projektu „Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego – Energetyków) miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wyniosło blisko 6,4 miliona złotych.