Znaczne obniżki opłat za śmieci w Rybniku dla osób segregujących odpady

Od października tego roku, mieszkańcy Rybnika, którzy segregują swoje odpady, zaczną płacić jedynie 8 zł za odbiór śmieci. To aż o 25 zł mniej od dotychczasowej opłaty, wynoszącej 33 zł i uznawanej za jedną z najwyższych w okolicy. Nowa stawka będzie obowiązywać przez ostatnie trzy miesiące bieżącego roku – od 1 października do 31 grudnia. W przyszłym roku, począwszy od stycznia, opłata też będzie niższa niż w pierwszych trzech kwartałach 2023.

Tak skonstruowane zmiany opłat sprawiają, że mieszkańcy miasta Rybnik będą musieli zapłacić jedynie 24 zł za ostatni kwartał 2022 roku. Przywołajmy, że na początku roku 2023 miesięczna opłata za usługi związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynosiła 33 zł.

Warto również dodać, że osoby, które nie dokonują selekcji swoich odpadów również skorzystają na obniżce. Od października ich miesięczna opłata wyniesie jedynie 16 zł na osobę, co stanowi spore zmniejszenie w porównaniu do obecnej stawki, wynoszącej 66 zł.

Urząd Miasta tłumaczy, że tak znaczne zmniejszenie opłat było możliwe głównie dzięki poprawie efektywności recyklingu i lepszemu przygotowaniu odpadów komunalnych do ponownego użycia. Wskaźnik recyklingu w Rybniku wzrósł z 37,72% w roku 2021 do 41,24% w 2022. Ponadto, udało się skutecznie obniżyć ilość odpadów komunalnych składowanych na wysypiskach – z prawie 34% w 2021 roku do nieco ponad 26% w 2022.

Warto zaznaczyć, że tak pozytywne zmiany są również wynikiem rosnącej świadomości ekologicznej mieszkańców oraz ich troski o otaczające środowisko. Dowodem na to jest między innymi coraz większa liczba kompostowników. Jak podaje urząd miasta, korzystało z nich 957 gospodarstw domowych w 2021 roku, a w bieżącym roku liczba ta wzrosła do 1121.