Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznaje dotację na Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku

Samorząd miasta Rybnik otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 11 milionów złotych od Ministerstwa Edukacji i Nauki. Fundusze te mają zostać przeznaczone na stworzenie oraz prowadzenie specjalistycznego Branżowego Centrum Umiejętności Górniczych, jak poinformowała rzeczniczka urzędu miasta Agnieszka Skupień. Zgodnie z planem, realizacja tego ambitnego projektu ma rozpocząć się we wrześniu 2023 roku i potrwać aż do czerwca 2026 roku.

Zadaniem tego przedsięwzięcia jest m.in. rewitalizacja i dostosowanie jednego z obiektów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku do potrzeb powstającego centrum. W budynku tym przewidziano stworzenie pracowni wyposażonych w stanowiska egzaminacyjne, pracownie systemów górniczych oraz specjalistycznej pracowni z technologią wirtualnej rzeczywistości (VR).

Projekt zakłada również modernizację szkolnej sztolni, dla której przewiduje się zakup nowego sprzętu. Ponadto, ma powstać platforma umożliwiająca zdalną edukację oraz modele 3D wieloelementowych urządzeń górniczych, które będą wykorzystywane podczas szkoleń.

Szkolenia oferowane będą dla uczniów, nauczycieli, a także dla pracowników branży górniczej. Tematyka kursów obejmie nowe technologie w górnictwie, szkolenia kadry średniego i wyższego szczebla w ramach Akademii Górniczej. Planowane są również konferencje branżowe.

Nad projektem „Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku” pracowali pracownicy rybnickich instytucji takich jak: Centrum Edukacji i Kultury Urzędu Miasta czy Zespół Szkół Technicznych. Współpracowali oni z partnerami wyłonionymi w drodze otwartego konkursu: Jastrzębską Spółką Węglową, Głównym Instytutem Górnictwa oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa.

W ramach projektu planuje się utworzenie Rady Branżowego Centrum Umiejętności, która będzie nadzorować i kształtować procesy naukowe. Jej członkami mają być wszyscy przedstawiciele partnerstwa zaangażowanego w ten projekt.