Prawie 1200 kolizji i wypadków w Rybniku w 2022 roku – analiza bezpieczeństwa drogowego

Rybnik, miasto położone na Śląsku, w zeszłym roku stał się areną dla 1134 incydentów drogowych, obejmujących zarówno kolizje jak i wypadki. To oznacza, że statystycznie na każde 1000 obywateli tego miejsca przypadało 8,6 takiego zdarzenia. Głównym czynnikiem prowadzącym do tych zdarzeń była niewłaściwa odległość pomiędzy pojazdami. W porównaniu do innych miast Polski, Rybnik uplasował się na 75. pozycji w rankingu 84 największych miast, co jest dość dobrym wynikiem. Miasta takie jak Szczecin, Rzeszów, Opole, Częstochowa, Kielce, Słupsk, Chełm czy Katowice miały gorszy bilans – wyższy współczynnik wypadków i kolizji na 1000 mieszkańców.

Specjaliści z portalu Rankomat przeprowadzili analizę bezpieczeństwa drogowego w 84 największych miastach Polski. W tej ocenie porównywano ilość zdarzeń drogowych na 1000 mieszkańców. Rybnik osiągnął satysfakcjonujące 75. miejsce. Poziom bezpieczeństwa drogowego w tym mieście był jednym z najlepszych spośród miast województwa śląskiego uwzględnionych w analizie. Najniższy wskaźnik zdarzeń drogowych na tysiąc mieszkańców w regionie miały Siemianowice Śląskie, zajmując ostatnie – 84. miejsce w zestawieniu. Dane wykorzystane do opracowania zestawienia pochodziły z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji.

Wspomniane już wcześniej, 1134 incydenty drogowe, które miały miejsce w Rybniku rok temu, skutkowały śmiercią dwóch osób oraz obrażeniami u kolejnych 67 osób. Dlatego Rybnik zdobył 75. miejsce w rankingu bezpieczeństwa drogowego 84 największych miast Polski, biorąc pod uwagę ilość zdarzeń na jeden tysiąc mieszkańców. Najliczniejsza grupa kierowców dopuściła się naruszenia przepisów dotyczących bezpiecznej odległości między pojazdami – było to aż 212 przypadków (18,7% wszystkich incydentów). Ulice Raciborska i Wodzisławska okazały się być najbardziej niebezpiecznymi miejscami do prowadzenia pojazdu ze względu na liczbę zdarzeń drogowych – odpowiednio 76 i 74.