Podróż harcerzy nad Zalew Rybnicki

Zuchy, stanowiące część 50 Harcerskiej Drużyny Wodnej z Chorzowa, aktualnie obozują na stanicy harcerskiej położonej nad Zalewem Rybnickim. Wybrali to miejsce, ponieważ ich typowa stacja w Pławniowicach została niedawno dotknięta przez nawałnicę. 6 Harcerska Drużyna Żeglarska z Rybnika, z którą utrzymują bliższe kontakty, udzieliła im schronienia i teraz harcerze z Chorzowa mają okazję cieszyć się urokami tak zwanej „rybnickiej błotnistej laguny”.

Jednak, na chwilę obecną, nie jest możliwe pływanie po zbiorniku ze względu na niski poziom wody, który jest wynikiem trwającej suszy. Harcerze czekają cierpliwie na poprawę warunków, aby mogli wypłynąć na „morze rybnickie” swoimi łodziami. W międzyczasie, pomimo że są zmuszeni spędzać czas na lądzie, nie zapominają o zajęciach związanych z żeglarstwem. Chorzowianie są pełni podziwu dla stanicy w Rybniku, która przeszła gruntowną modernizację kilka lat temu.

Jednak lato przyniosło chorzowskim „wodniakom” pewne nieprzewidziane problemy. Siły natury pokazały swoją moc w Pławniowicach, gdzie potężna nawałnica powaliła drzewa i konary. Postanowili więc skorzystać z gościnności rybnickich harcerzy i przenieść swój obóz na dwa tygodnie do ich stanicy.

6 Harcerska Drużyna Żeglarska w Rybniku ma za sobą długą historię – założona w 1959 roku, teraz składa się z ponad 120 osób. W jej skład wchodzą cztery grupy: zuchy, jungowie, starsi harcerze i wędrownicy. Najmłodsze dzieci mają sześć lat, a najstarsi członkowie są już po 21 roku życia. Szczególny jubileusz czeka drużynę – 65-lecie istnienia.