Termomodernizacja budynku przy ul. Janiego w Rybniku – koszt wyniesie ponad 1,7 mln zł

W ubiegłym czasie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku dał początek projektowi termomodernizacji budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ulicy Janiego 57 C. Jest to inwestycja o wartości przekraczającej 1,7 miliona złotych.

Budynek położony przy ulicy Janiego 57 C w mieście Rybnik składa się z 18 lokali mieszkalnych, z czego pięć jednostek pozostaje niewykorzystanych. Działania termomodernizacyjne, które zostały podjęte przez zarządcę nieruchomości mają na celu polepszenie warunków życia obecnych lokatorów oraz efektywne zagospodarowanie dostępnej powierzchni mieszkaniowej w obrębie nieruchomości zarządzanej przez ZGM.

Działania modernizacyjne zostały inaugurated dnia 7 maja, a ich finalizacja jest przewidziana na listopad 2024 roku. W ramach realizacji inwestycji o wartości 1 729 909,90 zł, przewidziano szeroki spektrum prac związanych z unowocześnieniem i poprawą standardów budynku.