Decyzja o zwiększeniu funduszy na budowę węzła komunikacyjnego w Rybniku o niemal 35 milionów złotych

Rozważania na temat budowy nowoczesnego centrum przesiadkowego w Rybniku zyskały na sile w listopadzie poprzedniego roku. W ramach konkursu miasto wyselekcjonowało plan dla tej inwestycji, a finansowe prognozy na nadchodzące lata zapewniają blisko 40 milionów złotych na jej wykonanie. Prognozowany całkowity koszt realizacji tego centrum przesiadkowego wynosi ponad 101 milionów złotych.

W listopadzie 2023 roku odbyła się konferencja prasowa w Urzędzie Miasta Rybnika, poświęcona kwestii powstawania centrum przesiadkowego w tym mieście. Dyskusje skupiły się na tematach związanych z tym centrum, zwężeniem jezdni pomiędzy ulicami: 3 Maja, Piłsudskiego, Reymonta oraz Armii Krajowej. Poruszono także kwestie nowego ronda, promenady oraz plany utworzenia małego stawu.

Następnie miasto, we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich z Katowic, ogłosiło wyniki konkursu na projekt przyszłego centrum. Z informacji zawartych w ogłoszeniu konkursowym wynikało, że górny limit kosztów inwestycji przygotowanej na bazie wybranego projektu, obejmujący zarówno etap budowy jak i zagospodarowanie terenu, nie mógł przekraczać kwoty 40 milionów złotych brutto.