Nowy pomnik w Rybniku skłania do refleksji nad Tragedią Górnośląską

Z okazji obchodów rocznicy Tragedii Górnośląskiej, w sobotę 18 maja przed świątynią Matki Bożej Bolesnej w Rybniku zostanie odsłonięta nowa rzeźba. Została ona stworzona jako pierwszy materialny znak na terenie naszego miasta, który będzie służył przypominaniu mieszkańcom o tym smutnym wydarzeniu z roku 1945.

Akcentowanie pamięci o Tragedii Górnośląskiej ma wymiar szczególnie istotny. Ta tragiczna część historii XX-wiecznego Górnego Śląska zdecydowanie odbiła się echem w sercach mieszkańców Rybnika i powiatu rybnickiego. Po zakończeniu straszliwości II wojny światowej, musieli oni zmierzyć się z kolejnym ciosem w postaci brutalnych represji ze strony radzieckich i polskich organów komunistycznego reżimu.

Inwazja wojsk Armii Czerwonej zapoczątkowała serię wydarzeń, które przeniknęły niemal każdy aspekt ówczesnej codzienności. Ludność cywilna była narażona na przemoc, aresztowania oraz internowania. Wielu z tych, którzy zostali aresztowani, skierowano do obozów pracy przymusowej lub deportowano do ZSRR, nie ujawniając im prawdziwych powodów ich zatrzymania. Całość tych tragicznych wydarzeń rzutowała na społeczne i gospodarcze życie regionu rybnickiego. Świadomość tych dramatycznych chwil Górnego Śląska przetrwała jednak w pamięci społeczeństwa. Z biegiem czasu rosnąca wiedza o tamtych tragicznych wydarzeniach przyczyniła się do chęci ich upamiętnienia.